Startpagina

Bestuur lto noord

Bestuurders - LTO Noord

maandag 1 april 2019 - Een goede kalvergezondheid verdient elk moment alle aandacht en is speerpunt van LTO Nederland. Het is en blijft ons gezamenlijk doel om zo goed mogelijk te. Glastuinbouw Nederland is de verkorte statutaire naam van LTO Glaskracht Nederland. Hierin werken LTO Noord, ZLTO en LLTB samen op de thema's Arbeid, Energie, Plantgezondheid en Water & Omgeving aan beleidsbeïnvloeding en innovatieprogramma's ten behoeve van het ondernemersnetwerk

Bestuur Faunabeheereenheid Utrech

Hij is sinds 2012 lid van het algemeen bestuur van LTO Noord. In 2015 is hij benoemd tot voorzitter van de LTO-vakgroep Varkenshouderij. Die functie blijft hij de komende tijd ook vervullen. De nieuwe vice-voorzitter hecht veel waarde aan de manier waarop LTO Noord de belangen van boeren en tuinders behartigt The latest Tweets from Jaap van Wenum (@jvwenum). Akkerbouwer in Kootwijkerbroek / Voorzitter LTO Akkerbouw / Lid Algemeen Bestuur LTO Noord. Kootwijkerbroek, N

Kritiek LTO-leden richt zich op landelijk bestuur. Bestuursleden geven flink hogere cijfers met een 6,4 voor LTO Noord en een 7,1 voor de LLTB en LTO/NOP. Het. van LTO Noord de Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het waterschapsbestuur door het bestuur van LTO Noord; van de Kamer van Koophandel de Regeling omtrent de selectie en benoeming van vertegenwoordigers van de categorie Bedrijven in het algemeen bestuur van een waterschap door de Kamer van Koophande Het bestuur van LTO Noord afdeling Goeree-Overflakkee is voortdurend bezig om zich in te zetten voor de belangen van de agrarische ondernemers... Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft ingestemd met de benoeming van Nico Verduin per 1 januari 2014 als nieuwe provinciaal voorzitter. Verduin wordt de opvolger van landbouwvoorman Siemen Ruiter, die ruim 10 jaar de kar heeft getrokken in Noord-Holland, en aan het einde van het jaar terugtreedt Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Dhr. J.H. Bloemerts - namens LTO-Noord; Dhr. J. Ubels - namens Vereniging Drentse Boermarken (VDB

LTO Noord Glaskracht Midden Zuid-Holland (MZH) zet zich in voor een sterke agrarische sector Daarnaast zijn er 7 zetels wettelijk gereserveerd voor de categorieën landbouw (3 zetels, aangewezen door LTO-Noord), bedrijfsleven (3 zetels, aangewezen door de Kamers van Koophandel) en natuurterreinbeheerders (1 zetel, aangewezen door de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren) bestuur @ltobarneveld. LTO Noord afdeling Barneveld. Barneveld ltobarneveld.nl Joined September 2013. 29 Photos and videos Photos and videos Tweets. De algemeen voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en de Ledenraad van LTO Noord en geeft op inspirerende wijze bestuurlijk leiding aan de vereniging

Land- en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO) is een ondernemers- en werkgeversorganisatie met meerwaarde, voor een sector met meerwaarde. Het samenwerkingsverband van LTO Noord, ZLTO en LLTB vertegenwoordigt bijna 50.000 agrarische ondernemers en maakt zich sterk voor hun economische en maatschappelijke positie Category Entertainment; Song Reaching [No Choir] Artist Dinletir, Paul; Album The Platinum Series lV - Labyrinth; Licensed to YouTube b Regionaal bestuur LTO Noord Oost ziet veel kansen en mogelijkheden voor DAW-projecten Geschreven op vrijdag 21 december 2018 - 14:16 Het bestuur kwam samen in de vergaderruimte in de stal van het bedrijf van Wouter van Dalfsen en zijn vrouw in Staphorst Het bestuur van Faunabeheereenheid (FBE) Overijssel wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG), Vereniging Het Reewild (VHR), LTO Noord de drie terreinbeherende organisaties: het Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten en.

Wisseling in bestuur LTO Noord Melkveehouderij 3 jan 2017 - Bedrijfsnieuws - Jasper Lentz Jeanet Brandsma is na 16 jaar bestuurswerk per 1 januari 2017 gestopt bij LTO Noord Melkveehouderij LTO Noord is vorig jaar herfst in Flevoland en Overijssel gestart met het project 'Vraagbundeling zonnepanelen''. Door de grote belangstelling in andere provincies is inmiddels besloten om het project ook in de rest van het LTO Noord-werkgebied uit te rollen Het federale bestuur heeft LTO Noord, ZLTO en LLTB opdracht gegeven een voorstel te doen voor een intensievere samenwerking. Deze en volgende week brengen de regiobesturen van LTO Noord, ZLTO en LLTB een advies uit aan het federale bestuur over hoe de belangenbehartigersorganisatie moet worden herzien voorzitter College van Bestuur Aeres Groep. Ondernemers. Martin Ruiter. voorzitter LTO Noord, afdeling Gelderse Vallei. ondernemer in Nijkerk. Frank Bieze Het bestuur geeft zich op voor: Vergaderen. ZLTO of LLTB ook gebruikt kunnen worden voor praktische zaken rondom uw aanmelding bij de LTO Academie. • LTO Noord.

Aangenaam kennismaken: het bestuur van LTO Noord, West Twente

FAC en LTO Noord vragen 3 miljoen voor verbeteren biodiversiteit Flevoland Agrarisch Collectief (FAC) en LTO Noord willen de biodiversiteit in Flevoland verbeteren. Ze vragen hiervoor 3 miljoen van de provincie Flevoland en waterschap Zuiderland LTO NOORD AFDELING BERKELLAND. LTO Noord Afdeling Berkelland. De afdeling Berkelland van LTO Noord is werkzaam in de gemeente Berkelland, die - net als de afdeling - is ontstaan uit de fusie van de gemeenten Borculo, Eibergen, Neede en Ruurlo

REGIO - Het Algemeen Bestuur heeft op 20 juli 2016 Ben Haarman benoemd als voorzitter van het nieuwe regiobestuur Oost binnen LTO Noord. Deze week is zijn benoeming door de Ledenraad van LTO Noord bekrachtigd en daarmee treedt Ben Haarman officieel vanaf 15 augustus in functie Het dertienkoppige bestuur van LTO Noord afdeling Het Hogeland heeft een jaar naar de fusie toegewerkt. De afdeling, die is ontstaan uit een fusie tussen de LTO Noord afdelingen De Marne, Winsum, Bedum/Ten Boer en Het Hogeland, vertegenwoordigt ruim driehonderd agrarische bedrijfsleden De LTO-vakgroep Schapenhouderij heeft een nieuw bestuur. Voorzitter is Saskia Duives-Cahuzak uit Vlijmen. Zij volgt Jeljer Wynia op. Naast Duives-Cahuzak zijn Patrick Geukemeijer uit het Limburgse Baexem en Jan Everts uit Drouwen als bestuursleden benoemd

LTO - Federatiebestuu

  1. Website van LTO Noord afdeling Delflands Groen, de agrarische belangenbehartiger in Midden-Delfland. Bestuur Delflands Groen . Naam. portefeuille.
  2. COEVORDEN - De LTO Noord-afdelingen Sleen/Emmen-west, Dalen/Coevorden en Zweeloo/Oosterhesselen gaan samen verder. Door de fusie verwacht het bestuur beter de belangen van de boeren te kunnen.
  3. Het Dagelijks Bestuur stuurt de dagelijkse gang van zaken aan. Leden: De heer L. de Groot Bestuurslid Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. De heer J. Hogenboom Directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht. Mevrouw G. Kool Bestuurslid LTO Noord. De heer R. Kroon Wethouder gemeente De Ronde Venen. De heer J. van Amerom, secretari
  4. Wij maken gebruik van cookies met als doel de website te verbeteren. Wij kunnen u daardoor beter van dienst zijn. Bekijk de volgende toelichting voor meer informatie. slui
  5. Twee leden van het bestuur houden zich bezig met de dagelijkse gang van zaken. De rest van het bestuur heeft een toezichthoudende rol. Volgens de statuten worden vier van deze zeven voorgedragen door LTO Noord, waarvan één gezamenlijk door het bestuur van SPNA en bestuur LTO Noord wordt voorgedragen en vervolgens benoemd

LTO Noord Varkenshouderij vz. LTO Varkenshouderij vz. LTO Noord Algemeen Bestuur vice vz. Bestuurde LTO Nederland represents over 35.000 Dutch farmers and growers. These entrepreneurs are members of the three Dutch regional farmers' organisations LTO Noord, LLTB and ZLTO See more information about LTO Noord, find and apply to jobs that match your skills, and connect with people to advance your career. 'Perspectives for Agricultural Entrepreneurs' is the motto. LTO Noord Glaskracht Midden Zuid-Holland (MZH) De afdeling MZH is ontstaan uit de gefuseerde afdelingen Oostland en Zuidplas en behartigt de regionale belangen van haar 304 leden in de gemeenten Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland, Waddinxveen en Zuidplas voor het algemeen bestuur van een waterschap voor de categorie 'Ongebouwd'. Op basis van de ontvangen sollicitaties en de gesprekken met de kandidaten, stelt de selectiecommissie een advies op tot voordracht voor benoeming, dat aan het bestuur van de LTO Noord wordt aangeboden. 2

Bestuur - Collectief Veluw

Binnen team regio West van LTO Noord houd ik me bezig met waterzaken in de provincies Zuid-Holland, Noord-Holland, Flevoland en Utrecht. Ik zet me in voor een goede samenwerking tussen overheden en de agrarische sector oa in de vorm van DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)-projecten en behartig belangen van agrariërs met betrekking tot waterzaken Dat zijn 21 van de 29 leden van het algemeen bestuur. De andere leden in elk waterschapsbestuur, de geborgde zetels, worden niet gekozen maar benoemd. De bedrijfs-, agrarische en natuurbelangen worden, met die geborgde zetels, vertegenwoordigd door LTO Noord, de Kamer van Koophandel en de Vereniging van Bos- en Natuureigenaren (VBNE) Vergadering bestuur cultuurgroep Vaste Planten Datum donderdag 28 maart 2019 t/m donderdag 28 februari 201 Voorzitter LTO Noord afdeling Zuidhorn en lid ledenraad Agrifirm. Persoonlijke motivatie: ´We hebben met z´n allen de verantwoordelijkheid om het land, de natuur en de omgeving in goede staat door te geven aan volgende generaties, daar kan ik op deze manier aan bijdragen.

Rtv No

LTO Academi

Het bestuur stelt nadere regels betreffende de afstand ten opzichte van de teen van waterkering en LTO Noord mist in het artikel 3.7 de zorg voor het vrijhouden. Vrouw en Veehouderij en in het bestuur van LTO-Noord Vrouw en Bedrijf Drenthe. José Houben Algemeen lid Woonachtig in Roswinkel en woont samen met een varkenshouder. Zelf ben ik franchisenemer bij Agriwerker. Mijn hobby is paardrijden

LTO - Hom

LTO Noord had lange tijd geen voorzitter. De vorige voorzitter, Siem Jan Schenk, vertrok per augustus 2015. Het bestuur besloot toen niet direct een nieuwe voorman aan te stellen Sinds 1 januari 2019 zijn LTO Noord afdelingen Neerijnen, West Betuwe en BTN gefuseerd naar LTO Noord afdeling De Betuwe. De oprichting van de nieuwe afdeling wordt feestelijk gevierd op vrijdag 8 februari 2019 in De Lingeborgh, Laan van Leeuwenstein 2 in Geldermalsen. De inloop is vanaf 19.30 uur en de avond zal om 20.00 uur starten

Glastuinbouw Nederlan

Bestuur Het bestuur bestaat uit: J. Heijkoop (onafhankelijk voorzitter) De heer Heijkoop is sinds februari 2012 burgemeester van de gemeente Hendrik Ido Ambacht, daarvoor waarnemend burgemeester van de gemeente Oostflakkee en voorheen onder meer werkzaam als voorzitter van WLTO en LTO-Noord en als agrarisch ondernemer met daarnaast diverse bestuursfuncties 120 agrarische bedrijven zetten zich actief in voor de natuur in Noord-Holland onder het Noordzeekanaal. Bestuur. Voorzitter. Alg. bestuurslid namens LTO Voorzitter bestuur. 2015 - Present 4 years. Hasselt. vz RvC Royal Cosun. Algemeen voorzitter bij LTO Noord. LTO Noord. Wageningen Universiteit en Researchcentrum. View profile Lid Algemeen Bestuur LTO Noord LTO Noord. mei 2012 - juni 2015 3 jaar 2 maanden. Zwolle en omgeving, Nederland. Lid Algemeen Bestuur. Provinciaal voorzitter Gelderlan Regeling benoeming bestuursleden in de categorie ongebouwd van het waterschapsbestuur Hunze en Aa s door het provinciaal bestuur van LTO Noord Drenthe en door het.

Aanwezig namens bestuur LTO Noord Duin- en Bollenstreek: Mart Duineveld (voorzitter), Carla Duineveld , Wim van Haaster, Fer Vergeer, Peter van Tilburg , Brigitte van Ruiten, Ans van Saase, Aad van Ruiten GRONINGEN - Het algemeen bestuur van LTO Noord heeft Siem Jan Schenk voorgedragen om voorzitter te worden van de organisatie. Schenk is nu al waarnemend voorzitter van LTO Noord. Daarvoor was hij. Siem Jan Schenk (57) uit Oude Niedorp is in Zwolle door de Ledenraad van LTO Noord benoemd tot voorzitter. Schenk was in de afgelopen jaren voorzitter van de vakgroep Melkveehouderij en lid van het Algemeen Bestuur van LTO Noord Onterecht, aldus het bestuur van LTO Noord afdeling Hollands Kroon. De opbrengsten die in de Noordoost- en Flevopolder worden behaald liggen veel hoger dan de opbrengsten in onze gemeente. Met de totstandkoming van de nieuwe gemeente Hollands Kroon ontstond er een opening om de gemeente Wieringen en Wieringermeer bij de pachtregio Westelijk.

Bestuur LTO Nederland benoemt thema's voor 201

Bestuur: Glastuinbouw Nederlan

Bestuur. Samenstelling. Niek Jan van Kesteren (Voorzitter) Leon Faassen Sjaak van der Tak (LTO Noord Glaskracht ) - www.ltonoordglaskracht.nl; Henk Westerhof. Medewerkers en bestuur DuurSaam Glashelder. 088 888 66 77. duursaamglashelder@projectenltonoord.n

ONDERNEMEN DOE JE SAMEN. Home; Nieuws. Actueel; Nieuwe Oogst; Agenda; Resultaten; Perswoordvoering ; Persberichte Uit het bestuur wordt een dagelijks bestuur van vijf leden geformuleerd, waarvan één lid onafhankelijk is en de overige leden afkomstig zijn uit LTO-Noord, Logiesverstrekkende bedrijven, gezamenlijke buurtbelangenverenigingen en het platform natuur & landschap Gelet op zijn persoonlijkheid, kennis en bestuurlijke ervaring is het Algemeen Bestuur ervan overtuigd dat Jakob Bartelds de bestuurlijke leiding van LTO Noord op zich kan nemen, laat de landbouworganisatie weten De focus ligt op het behalen van evenwichtige en goede resultaten, die tegemoet komen aan de verwachtingen van alle stakeholders: de doelgroepen (partnerorganisaties en boeren in Noord en Zuid), de medewerkers/sters, de maatschappij en de kernstakeholders (leden van AV en RvB, vrijwilligers, private en institutionele donoren) Het bestuur onderhoudt contacten met belangrijke stakeholders als de gemeente Blaricum, Stichting Boekweitakker, Bijenvereniging, Stichting Karakteristiek Blaricum, provincie Noord-Holland, Hollands Particulier Grondbezit, Goois Natuurreservaat, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, LTO Noord afdelingen Amstel, Gooi en Vecht, LTO Noord Eemland en.

Kritiek LTO-leden richt zich op landelijk bestuur. Pluimveehouders die hun kippen binnen moesten houden na de brand bij Attero in Wijster hebben volgens LTO Noord. Naast de onmisbare locale belangenbehartiging door het Delflands Groen bestuur zorgt LTO Noord o.a. voor: Een onmisbare lobby naar maatschappij, gemeente, provincie, rijk en Europa Een breed pakket van voordelige diensten, kennis en expertis Regiovoorzitters LTO Noord benoemd. De heer Ben Haarman en mevrouw Trienke Elshof zijn benoemd als voorzitters voor de regio's Oost en Noord binnen LTO Noord. Zowel het Algemeen Bestuur als de Ledenraad van LTO Noord heeft hiervoor hun akkoord gegeven. Daarmee is de benoeming nu officieel Van Velde was al lid van het provinciaal bestuur van LTO Noord Groningen en is met ingang van dit jaar lid van het algemeen bestuur van LTO Noord in Zwolle. Onlangs is ze benoemd tot vice-voorzitter van deze organisatie. De nieuwe voorzitter van de LTO-vakgroep voert samen met haar man Ad een melkveebedrijf met 160 koeien Het bestuur wordt eveneeens versterkt door Pieter Deinum als agendalid namens de LTO Noord. Dit in eerste instantie om de communicatie tussen de beide verenigingen te optimaliseren en krachten te bundelen waar nodig

Video: Bestuur - ZLTO.n

Het Algemeen Bestuur van LTO Noord heeft ingestemd met de benoeming van Nico Verduin per 1 januari 2014 als nieuwe provinciaal voorzitter. Verduin wordt de opvolger van landbouwvoorman Siemen Ruiter, die ruim tien jaar de kar heeft getrokken in Noord-Holland en aan het einde van het jaar terugtreedt LTO Noord-lid: 'Meer opkomen voor boerenbelang' De afgelopen jaren is er veel gebeurd in de sector: de fipronilcrisis, het fosfaatdossier, noem maar op. LTO Noord gaf en geeft hierover te weinig haar eigen mening op zoek naar gerelateerd: bestuur lto noord, lto noord nieuws, lto noord regio oost, dag van lto noord regio oost, lto noord logo, lto noord agenda, lto noord holland, lto noord ledenadministrati

Populair: