Startpagina

X thorax atelectase

Anatomie hili op een voor-achterwaarste X-thorax (a) en een laterale X-thorax (b) Merk op dat zowel links als rechts de a. pulmonalis scherp af te grenzen is (zie gele stippellijnen). Van centraal naar perifeer bestaat de luchtweg uit de: trachea, hoofdbronchus, bronchioli en alveoli Atelectasis is the collapse or closure of a lung resulting in reduced or absent gas exchange. It may affect part or all of a lung. It is usually unilateral Atelectase of longatelectase is een aandoening waarbij (een deel van) de long geen lucht meer krijgt en daardoor samenvalt (collaps). Atelectase wordt meestal veroorzaakt door een obstructie (afsluiting) van een bronchus , één van de twee hoofdtakken van de trachea ( luchtpijp ) die rechtstreeks naar de longen leiden aanwezig abces afwijkingen gezien afwijkingen zichtbaar aorta aortaknop AP-opname atelectase basaal Beoordeel de thoraxfoto weke delen wervelkolom X-thorax.

X-Thorax - Startpunt Radiologie - Startpuntradiologie

Vgt voorjaar 2011 vragen thorax 2. <ul><li>Patiënten met Rendu-Osler-Weber (hereditaire hemorrhagische teleangiëctasieën) hebben een verhoogde kans op een. Atelectasis describes the loss of lung volume due to the collapse of lung tissue. Radiologic findings characteristic of atelectasis are reviewed here. The appearance of atelectasis on a chest radiograph is emphasized, but its appearance on computed tomography (CT) is also described Classification. Atelectasis is a radio-pathological sign which can be classified in many ways. The aim of each classification approach is to help identify possible underlying causes together with other accompanying radiological and clinical findings Atelectasis itself is asymptomatic unless hypoxemia or pneumonia develops. Symptoms of hypoxemia tend to be related to acuity and severity of atelectasis. With rapid, extensive atelectasis, dyspnea or even respiratory failure can develop. With slowly developing, less extensive atelectasis, symptoms may be mild or absent 3) Diagnostiek: x-thorax: atelectase rechter long. 4) Bij spanningspneu deviatie thoraxinhoud (hart, mediastinum, trachea) → gezonde zijde. Voor fys. diag. pneumothorax: zie Van der Meer, blz. 151 (1e druk) of 157 (2e druk)

Atelectasis - Wikipedi

Rontgendiagnostiek: X-Thorax • Bij afsluiting van grote luchtwegen zie een kwab-atelectase. • Soms wordt je misleid door centrale necrose omdat je holtevormige afwijkingen/abcessen ziet wat lijkt op tbc bijvoorbeeld. CT-scan • contrasttoediening gebruiken om vaten te onderscheiden Dit is goed te zien op een X-thorax. Geluiden bij de ademhaling. Andere oorzaken van atelectase zijn: gebrek surfactant (bij te vroeg geboren babys) afgesloten.

• Afname natieve longfunctie - atelectase? Herhaalde bronchoscope met variabele hoeveelheid pus/obstructie. • 27/02 X-Thorax toont pneumothorax - thoraxdrain - X-thorax: shift v/h hart? - CT-thorax - Echo cor: Waar wijst 'n verlengd expirium op ? Obstrucite v kleine luchtwegen (astma, emfyseem) Alarmsypmtomen v Astma - pols > 110/min - ademhalingsfrequentie > 25/ min --> laag CO2 --> respiratoire alkalose - silent chest bij zeer ernstige obstrucite met hyperinflatie v/d longen - stijgen pCO

Atelectase - Wikipedi

 1. MHJ Van den Beuken with expertise in: Pharmacy, Oncology and Internal Medicine (General Medicine). Read 144 publications, 1 questions, and contact MHJ Van den Beuken on ResearchGate, the.
 2. Ref < 3 sec halsvenen niet gestuwd EMV 15 oriëntatie in trias adequaat diurese onbekend tugor goed kerntemperatuur 37,9 X-thorax 2e dag post OK O2 saturatie 80% met 4 lt PO2 6,0 kPa (10,0-3,3kPa) PCO2 4,2 kPa (4,7-6,4kPa) Handelingen Rechtop in bed Vernevelen 2,5 ml 4 tot 6 dd Fluimucil 600 mg 2 dd Zuurstof: venturi masker 14 lt/55% en 7 lt.
 3. g Beeldvor
 4. Naslagwerk voor artsen en co-assistenten, geoptimaliseerd voor gebruik op mobiele apparaten
 5. LEIDRAAD CARDIOLOGIE Leidraad Cardiologie Dr. Hans A. Bosker cardioloog Ziekenhuis Rijnstate Arhnem Dr. Paul R.M. van Dijkman cardioloog Ziekenhuis Bronovo Den Haag Deze uitgave is mogelijk gemaakt door: Bristol-Myers Squibb BV en Sanofi-Synthélabo b.v
 6. X-thorax onderbelicht op IC Mediastinum en Longen Vraagstelling: X-thorax geeft patiënt betere zorg, want: 1/ Bij geven van wisselliging krijgt patient steeds s0²daling, reden? 2/ Na intubatie krijg j

De thoraxfoto: een stapsgewijze beoordeling - Google Book

Você recortou seu primeiro slide! Recortar slides é uma maneira fácil de colecionar slides importantes para acessar mais tarde. Agora, personalize o nome do seu painel de recortes Bij wisselligging rekening houden met de gesteldheid van de longen!! (zie X-Thorax) Als de perfusie van een long niet zo goed is (bijvoorbeeld bij verkoudheid in de linker long) en je legt de patient op de linkerkant (dus linker long) Loopt het bloed vooral over de linker long

X-thorax b. calcium meten c. glucose meten a. juist Surfactanttekort -> compliantie daalt -> bij uitademing atelectase -> expiratoir kreunen om druk hoger te. Atelectase. Bij atelectase is er sprake van volumerverlies van longweefsel. Het is geen aandoening op zichzelf, maar is beter te beschouwen als een uiting van een onderliggende longaandoening. Lees college X-thorax voor meer informatie over atelectase Een atelectase is per definitie pathologisch. De grootte van een atelectase kan variëren, soms gaat het om een klein perifeer gelegen deel longweefsel dat geen lucht bevat (bijvoorbeeld een plaatatelectase bij patiënten die slecht doorademen), maar ook een atelectase van een gehele long is mogelijk Looking at this a different way, In a more recent evaluation researchers looked at people in 2 separate studies. In one of these (the Pan-American Early Detection of Lung Cancer Study (PanCan,) 7008 nodules were found among 1871 people HealthTap: Doctor answers on Symptoms, Diagnosis, Treatment, and More: Dr. Singh on dependent atelectasis in the lung bases: The possibility of cancer is almost always there. The risk depends on the smoking history, family history of cancer, the size of the mass, etc.. Smokers are at higher risk. Certain cancers are familial

Bij atelectase is een deel van de long niet langer luchthoudend. Stephan meent dat dit op 2 manieren kan ontstaan: 1 Doordat een slijmpropje een deel van de luchtwegen afsluit 2 Door druk op de luchtweg van buitenaf. Wat is waar Thorax 1983;38:867-869 Mycoplasmapneumonia,Stevens-Johnsonsyndrome, andchronicobliterative bronchitis CEDWARDS,MARYPENNY,J NEWMAN Fromthe.

Vgt voorjaar 2011 vragen thorax - SlideShar

Op een X thorax wordt lucht in de maag gezien. Sluit dit bijna zeker een oesofagusatresie uit? Bij atelectase is een deel van de long niet langer luchthoudend.

Academia.edu is a platform for academics to share research papers VGT voorjaar 2010 KIND . Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes Voorbereiding WC1: Als een micro-organisme een lichaam in wil moet het eerst binden aan het epithelium of erdoorheen gaan. Commensal micr..

UpToDat

• Algemeen: X-thorax (aspecifiek: meestal normaal, soms infiltraten, atelectase, diafragma-elevatie, pleuravocht) en ECG (meestal normaal of aspecifiek, soms P-pulmonale, RBTB of rechterasdraai, S in I, Q in III, neg. T in III) X-thorax. renalis) . hematologische ziekten) 3. c. Twee categorieën: a.obstructie van beide ureteren/1 ureter bij 1 nier (nierstenen. atelectase of andere.

Title: Het röntgenbeeld van longcarcinoom en het niet herkennen ervan Author: J.C. Gerrits, et al. Subject: Ned Tijdschr Geneeskd 1957;101:345-5 Een thoraxfoto is een röntgenfoto van de borstkas (thorax) waarop het hart en de longen zich aftekenen. Vaak is de thoraxfoto in het ziekenhuis het eerste beeldvormend onderzoek, maar vrijwel nooit het enige Op een X-thorax kan atelectase of pleurale effusie (meestal links of bilateraal, maar vrijwel nooit alleen rechts) te zien zijn. Een echo wordt verricht bij verdenking op galsteenpancreatitis om galstenen of dilatatie van de ductus choledochus te detecteren (cholestase)

• X-thorax (atelectase?) • ECG (indien ernstig AV-block: overweeg pacemakerimplantatie) Perioperatief • Vermijd depolariserende spierrelaxatie - succinylcholine (suxamenthonium) - in verband met risico op myotone crisis • Vermijd inhalatie-anesthetica Aanvullend onderzoek • Algemeen: X-thorax (aspecifiek: meestal normaal, soms infiltraten, atelectase, diafragma-elevatie, pleuravocht) en ECG (meestal normaal of aspecifiek, soms P-pulmonale, RBTB of rechterasdraai, S in I, Q in III, neg. T in III)

Standaard controles: X-thorax, ECG, lab (Hb,Ht, NF en indien nodig INR). Atelectase Pneumonie Pleuravocht Pneumothorax Longziekte, bv COPD Neurologisch na bv CVA. Zeldzaam: longembolie, pneumothorax, atelectase, centraal zenuwstelsel PIJN OP DE BORST Differentiaal diagnose - Aandoening v. skelet en/of borstwandspieren: contusie (na een trauma), neuralgie, intercostaal syndroom, het syndroom v. Tietse of gewoon spierpijn. - Angina pectoris Pleuravocht Vaak is er op een bed X-thorax bij de IC patient sprake van sluiering passend bij atelectase/consolidatie danwel pleuravocht. Echografie is prima geschikt om deze problemen te onderscheiden

Lung atelectasis Radiology Reference Article Radiopaedia

Atelectasis - Pulmonary Disorders - Merck Manuals

 1. g1bh 2013-2014 wg-05: hart en longen toelichting/uitwerking wg-05: hart en longen (blokboek p.88-91) dia titeldia dia x-thorax atelectase rechter long dia e
 2. Presentatie t.b.v. somatisch onderwijs. Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes
 3. X-thorax: tracheadeviatie, verbreed mediastinum, atelectase, corpus alienum CT-thorax: Ruimte-innemend proces (maligne danwel niet-maligne), corpus alienum Scopie (laryngoscopie en bronchoscopie) te verrichten door de KNO arts en/of longart
 4. Gastrointest Endosc. J Trauma. tekenen van hemorragische diathese. • CT-abdomen met contrast. Aanvullend onderzoek • X-thorax staand (of X-buikoverzicht in linkerzijligging met horizontale stralenrichting): vrij lucht onder diafragmakoepels? • CT-abdomen indien X-thorax/-buikoverzicht niets oplevert (sensitiever bij gedekte perforaties.

Borst - Werkgroep uitwerkingen - zso2 1 2 5antw - StuDoc

Chronische hoest (langer dan 6 weken) en/of B-symptomen (nachtzweet, gewichtsverlies en koorts). Op de X-thorax is atelectase (longcollaps) te zien X-thorax; Echo thorax ter beoordeling hoeveelheid vocht, schotten en hoogstand diafragma (te verrichten vóór een diagnostische pleurapunctie) Pleurapunctie. In (niet-purulent) pleuravocht wordt standaard bepaald De site waar u richtlijnen kunt vinden voor de oncologische en palliatieve zorg Vervolgens werd nogmaals een X-thorax gemaakt, waarop was te zien dat de luchthoudendheid van de rechterlong sterk was verbeterd en dat het hart en de trachea weer een normale anatomische positie hadden ingenomen. De uiteindelijk gestelde diagnose luidde: partiële atelectase van de rechterlong als gevolg van sputumstase bij verminderd bewustzijn Op 16 augustus 2006 is een X-thorax gemaakt. Dagelijks opinie, nieuws en achtergronden van de consolidatie dorsaal in de rechter onderkwab- d.d. ronde atelectase.

Vgt thorax nj 2008 - SlideShar

 1. X-Thorax (eventueel acuut): Relevante atelectase of infiltraten kun je aan de hand van het silhouette sign localiseren: In de rechter middenkwab geeft dit een onscherpe hart contour In de onderkwabben een onscherp diafragm
 2. Op een X-thorax kan dat vaak onderscheiden worden door te letten op verplaatsing van de trachea naar de aangedane kant (atelectase) of de contralaterale kant (pleuravocht). Het is voor uw beleid belangrijk om te letten op het type onderliggende maligniteit
 3. Op een longfoto (thoraxfoto, X-thorax) is in het begin soms weinig tot niets te zien, echter na enkele dagen zal hier een ontsteking te zien zijn. Indien men het opgehoeste slijm microbiologisch onderzoekt (sputumkweek) kan hier soms de verwekker gevonden worden
 4. X-Thorax bdz. afname luchthoudendheid ! Atelectase Geen evidente aanwijzing voor pleura empyeem Fixatie ribben wordt in overweging genomen Na 14 dagen over uit ander centrum i.v.m. weaningsproblematie
 5. •Correlatie geïnterpreteerde ELWI X-thorax vs. ELWI TPTD •Data verzameld binnen 48 uur na diagnose en één keer per dag •X-thorax beoordeeld door 2 medische professionals •Vier-kwadrant systeem (aanwezigheid atelectase, alveolair oedeem) •ELWI vast tijdstip bepaald (mean uit 3 metingen) 2

Left Lung Atelectasis - University of Virgini

atelectase, verminderdecompliance V/P-mismatch ARDS. X thorax (znherhalen) ECG monitor Lab: Hb, stolling, electrolyten, gluc Overigerontgenop indicatie. Wel/ geenAB Herhaling van de röntgenfoto is niet nodig bij kinderen die voorheen gezond waren en goed herstellen, maar moet wel overwogen worden bij kinderen met een cirkelvorming infiltraat (zgn rounded pneumonia), atelectase of bij persisterende klachten Postoperative atelectasis is a common problem following any surgery. Limited atelectasis is usually well-tolerated and easily reversible. However, complete atelectasis of the remaining lung following partial lung resection may be poorly tolerated. Thoracic surgical procedures increase the risk. •X thorax; pneumonie •Intubatie •Pressure Control beademing. compliance (ARDS, atelectase, pneumonie, fibrose, hoge buikdruk) •Negatieve invloed op de. Beeldvorming X-thorax CT-scan MRI-s. Page 74 and 75: missed lung cancer. Page 76 and 77: Beeldvorming X-thorax CT-scan MRI-s. Page 78 and 79: Beeldvorming X-thorax CT-scan MRI-s. Page 80 and 81: PET Activiteit in de laesie ventraa. Page 82 and 83: Beeldvorming X-thorax CT-scan MRI-s. Page 84 and 85: Beeldvorming X-thorax CT-scan MRI-s. Page 86.

Blok Kind week 1, 2/3 neonatologie Flashcards Quizle

 1. Vanaf dag 8 postoperatief, mits de toestand dit toelaat, lab volgens routine IC met X-thorax t.m. 3x/week of vaker bij respiratoire problemen (atelectase, etc)
 2. Een negatieve X-thorax sluit inhalatie van een corpus alienum niet uit. In een retrospectief onderzoek (n = 214 kinderen die een bronchoscopie ondergingen in verband met vermoeden van aspiratie van een corpus alienum) bleek dat slechts bij 19,7% van de kinderen bij wie deze diagnose gesteld werd, er een densiteit te zien was op de X-thorax
 3. Een klaplong zonder aanleiding noemen we een spontane klaplong. Dan is de oorzaak niet altijd duidelijk. Vaak komt het door een scheurtje in een zwakke plek in de longblaasjes
 4. X-thorax (casus 1) Ernstig mono-orgaanfalen met potentieel overbrugbaar probleem • Nieuwe atelectase rechter onderkwab waarvoor open-up-procedur
 5. Karen Van Mechelen of Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Antwerpen (UZA) with expertise in: Pediatrics. Read 7 publications, and contact Karen Van Mechelen on ResearchGate, the professional.
 6. Hierdoor wordt het oppervlak van de atelectase aan de rugzijde verbeterd. bilaterale infiltraten op de X-thorax, pulmonale capillaire wiggedruk <18 mmHg.
 7. X-thorax Nog steeds normaal. Long ventilatie-perfusie scan (aanvraagtijd 6 uur) Afwijkend beeld: mismatch tussen ventilatie en perfusie t.p.v. rechter onderkwab Long angiogram (gecontraindiceerd onderzoek) Gezien bevindingen bij de ventilatie-perfusiescan is dit onderzoek niet meer geïndiceerd

Overleg met cardioloog (de dienstdoende assistent cardiologie vertelt dat het beleid is bij acuut boezemfibrilleren cardioversie is op een zo kort mogelijke termijn, maar in ieder geval binnen 48 uur Pleuravocht en atelectase beiderzijds basaal. Goede aankleuring van nieren en darmen. 18. Vervolg beloop -X-thorax-Op X-thorax forse aorta contour 36

Met hyperinflatie van de longen wordt bedoeld dat de longen meer lucht bevatten dan normaal. Ze blijven als het ware in de 'inademingsstand' staan. Dit is zichtbaar op een röntgenfoto van de longen (X-thorax) geen infiltraat op X-Thorax atelectase pas optreedt na 15 - 20 minute • X-thorax: ernstige morfologische afwijkingen (emfyseem, atelectase en fibrose) • PA: necrotiserende bronchiolitis, alveolaire septale fibrose en glad spierweefsel hypertrofie • Diagnose gesteld bij 28 dagen PN

Atelectase Pneumothorax Pneumonie Trager herstel, reintubatie, langer aan beademing, tracheostoma Later gedurende revalidatie Verslechterde longfunctie, meestal problematisch bij inspanning. Langdurige revalidatie Pneumonie Verminderde kwaliteit van leven. Slaap problematiek, nachtelijke hypoxie - Atelectase - Tube in hoofdbronchus - Hematothorax Spanningspneumothorax acuut ontlasten dmv venflon in 2e intercostaalruimte midclaviculair (geen thoraxfoto vooraf bij spanningspneu!), gevolgd door thoraxdrain Indien geen verdenking spanningspneu dan X-thorax, evt tube terug of uitzuigscopi Overweeg bronchoscopie, TTE en X-thorax. Zie algoritme 6 . Hypovolemie: kristalloïd 20ml/kg iv. Transfusie bij massaal bronchiale intubatie, atelectase.

Voor de ontsteking kreeg ik een antibioticum en dat heeft de ontsteking verholpen. ( mijn polsslag was half juli 120 en vorige week was deze 110, wat volgens de huisarts veel te hoog is ) De atelectase is verminderd na een nieuwe X-thorax foto vorige week maar nog wel licht aanwezig zwaartekracht gebaseerde shift van vloeistof en/of atelectase bij het draaien van een patiënt Oxygenatie X-thorax PAWP ALI Zeer acuut PaO2/FiO2 < 40 kPa PEEP n.v.t bij atelectase. Verdichting in het basale segment van de linker onderkwab met onscherpe begrenzing van het linker diafragma en de link er sinus. Het beeld past bij infiltratieve afwijkingen linker onderkwab. Geringe scoliose convex naar links met degeneratieve afwijkingen van de thoracale wervelkolom X-thorax ECG Astma score . Therapie Therapie moet gericht zijn op deze drie factoren. Luchtwegontsteking Bronchoconstrictie atelectase. Andere therapieën (2 • Atelectase (het geheel of gedeeltelijk ontbreken van de ontplooiing van de X-thorax laten maken. Controlegas doen om response te kunnen beoordelen

Video: LW 2014 2014 Pleuravocht JM Smit - SlideGur

2.a.1 week 5 - Medicine 101 with ,, at Erasmus University of ..

•Palliatieve radiotherapie als atelectase sinds kort bestaat •Pericardvocht met tamponade: X-thorax, CT-thorax, CT-angiografie, echocardiografi Onderscheid tussen vochtophopingen enerzijds en parenchymaandoeningen zoals atelectase of consolidatie anderzijds kan nauwkeuriger gemaakt worden door middel van echografie of CT van de thorax (na toediening van contrastmiddel) dan door middel van een thoraxfoto atelectase van de linker onderkwab en afname van ventrale pneumothorax. Rechts werd een minimale restpneumo-thorax gezien, met consolidatie en laceratie van onderkwab en middenkwab met de kogel in situ nabij de fissuur. Op dag 3 toonde controle X-thorax geen retinerende hematothorax of pneumothorax. De thoraxdrain recht Paraneoplastische syndromen Endocrine Hypercalcemia Cushing's syndrome Syndrome of inappropriate antidiuretic hormone Carcinoid syndrom Hierdoor zullen de longblaasjes inklappen en ontstaat er atelectase welke zichtbaar wordt op een x-thorax. Diagnose De diagnose longembolie mag niet op basis van een bloedgasanalyse worden gesteld omdat de bloedgaswaardes per longembolie erg kunnen verschillen

(PDF) Afwijkingen van het respiratoire systee

Longemfyseem is een slopende ziekte, vaak met vermagering in het kielzog. Van jongs af aan stug doorroken (kettingroken) is doorgaans een van de boosdoeners Casus 27 F CIP (8p) Je bent huisarts en hebt avonddienst op de huisartsenpost. Je ziet de volgende vier patiënten: I een 2-jarig kind met sinds 3 dagen koorts en toenemend benauw

Deze toestand is zeer ernstig tot dodelijk en dient goed te worden behandeld

RO. : X-thorax Pao2: Arteriele zuurstofspanning atelectase en pneumonie belangrijke en frequente complicaties na grote chirurgische ingrepen en vaak mede oorzaak. atelectase. pneumothorax. longembolie. Een X-thorax laat geen afwijkingen zien. Wat is de meest waarschijnlijke diagnose? longembolie. pneumonie. bronchuscarcinoom De X-thorax is vaak het beginpunt van een dergelijk diagnostisch traject. In de latere paragrafen zullen specifieke bevindingen op de X-thorax verder worden uitgediept. In veel gevallen is naast laboratoriumonderzoek ook functieonderzoek en computertomografie van de thorax noodzakelijk om de differentiële diagnose verder te versmallen

Populair: