Startpagina

Moet je als christen naar de kerk

Moet je als christen naar de kerk? Eerst maar eens kijken wat het woord kerk betekent. Het Nederlandse woord komt van het Grieks Kyriakè en betekent van de Heer, maar het woord dat in de Bijbel gebruikt wordt is Ekklesia en dat betekent zoiets als vergadering van de opgeroepenen Je kunt best naar de hemel gaan, al ga je niet naar een kerk. Maar zelfs al is het technisch mogelijk om een christelijk leven te leiden in afzondering, het is niet normaal. Als je een christen wordt, wordt je geroepen om een relatie met God te hebben (1 Cor. 1:9) Uiteraard hoefje niet naar de kerk te gaan,om gelovig te zijn en god te aan bidden. Dat kan altijd en op elke plaats. Ik denk,dat als je gelovig bent(ik niet) dat God in je hart zit. Naar de kerk gaan is alleen maar uiterlijk vertoon

REGELS - Christenen staan bekend om de regels. Mag je seks voor het huwelijk? Moet je echt elke zondag naar de kerk? Mag ik uitgaan als christen? De meeste mensen denken bij de kerk aan strenge regels. Ben je niet beter af, als je niet christelijk bent? In deze aflevering gaat het over christelijke regels 1 minuut geleden zei Kaasjeskruid: 8 minuten geleden zei Kelderworm: Merk op dat er terecht in staat dat de homoseksuelen welkom zijn en blijven in de kerken. Als belijdend lid daarentegen kunnen ze niet geaccepteerd worden m.i. Tsja belijdend lid is iets door menen bedacht en zegt hoegenaamd nie..

Naar de kerk? - 4uall

Waarom moeten Christenen naar de kerk gaan

Hij wil ons vrijmaken van leren, die mensen de zekerheid van Gods vergeving geven, maar waar mensen vergeten, dat als je een christen, een volgeling van Jezus wilt zijn, je dan ook moet doen wat hij zegt en gehoorzaam moet zijn Wat is je verantwoordelijkheid als christen naar je collega's toe? Hoe ik christen ben, zo moet ik zijn in de kerk, op mijn werk, op de sportvereniging en in.

Waarom moeten Christenen naar de kerk gaan? Hoe belangrijk is

  1. Ik moest altijd mee naar de kerk en als klein meisje leer je dan al dat je snoepjes krijgt als de preek begint en dan kijk je om je heen en vele zitten dan te slapen. Sommige met een ernstig gezicht en of met boze trekken
  2. En daar moet je je als kerk duidelijk gaan onderscheiden van andere kerken die hun leerstellingen andere accenten hebben gegeven. Je snapt dat daar problemen uit voortkomen. Hoe kan het anders? De vraag die steeds meer in mij begint te groeien is de vraag naar hoe je dit anders zou kunnen doen
  3. Dat zijn dingen die moet je goed onderzoeken, en daar moet je -als het anders moet-, aan wennen. GrZing! het recht heeft om 1x naar de kerk te kunnen gaan. Elke.
  4. Als kerk en als christen moet je beschikbaar zijn voor degene die jouw pad kruist. Soms lijkt dat onbetekenend en zie je weinig vrucht. Maar God is aan het werk te midden van de gebrokenheid en ellende
  5. Een beetje is het wel te begrijpen, vooral als het gaat om een gezin met kinderen, is het uiteraard van groot belang dat de kinderen het naar hun zin hebben en geestelijk aangesproken worden. Aan de andere kant moet het verruilen van je een kerk of gemeente niet iets zijn wat gelijk staat met b.v. het verwisselen van een jas
  6. Ik ga terug naar de Bijbel en roep de mensen op om terug te gaan naar hoe het was. Ik haal niet uit naar de kerk. Ik houd van de kerk. Je ziet het overal om je heen: mensen geven anderen de schuld in plaats van naar zichzelf te kijken en te veranderen in wie ze zijn door de Heilige Geest. Hetzelfde gebeurt in de kerk

Gedoopt in de Geest gebeurt bij je bekering, Ef. 1:12-14 en daarna moet een mens in verbondenheid met de Geest (= JHWH) blijven leven als een rank aan de wijnstok. Het doen van de Torapraktijk is de heiliging, die in Zijn kracht en onze gehoorzaamheid wordt gedaan De een is als kandidaat beroepbaar in de Hersteld Hervormde Kerk; de ander kreeg al meer dan tien jaar geleden emeritaat binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken na 45 jaar ambtsbediening. D. H Discussieforum over de bijbel. 'Een discussieplatform op internet waar je samen met andere christenen kunt over de bijbel en geloof kunt praten. » Forum » Bijbelforum » De Kerk en de samenleving » Moet je naar de kerk om te gelove

Ik word gek van christelijke regels Denkstof #01 - BEA

Veel mensen vinden het fijn om naar de kerk te gaan om de dominee of voorganger de Bijbel te horen uitleggen en contact met andere christenen te hebben. Maar niemand kan je verplichten om naar de kerk te gaan of je erbij aan te sluiten als je daar niets voor voelt. In de Bijbel staan richtlijnen, geen verplichtingen Dat is de dienst die je hebt op zondag, net als een arts dienst heeft en er dan moet zijn en de verkeersleider die avonddienst heeft op zijn post moet zijn. Je hebt als christen op zondag dienst. Een christen vertrouwt erop dat de weg verschijnt een keer hij met Christus op weg gaat. Zo is het ook met het nieuwe dekenaat en met de nieuwe parochies. Het is niet zo dat er een rechte weg is die naar de nieuwe parochie leidt en dat je als taakgroep die weg zomaar te gaan hebt. Eerder is het z Een echte christen gaat als automatisch met een hart vol vreugde naar de kerk. Is de televisie gevaarlijk? Het gevaarlijkste van televisie is naar mijn mening dat grote groepen mensen door veel tv kijken oppervlakkiger gaan denken

Niet op zich leuk, vooral als je naar de kerk gaat nieuws, of nou ja, het is niet om aan te horen, maar luister toch maar nieuws, of het slechte nieuws wat je continue op de radio hoort. Het goede nieuws van Jezus, is dat God zelf naar de aarde kwam, dat Hij mens werd, voor ons aan het kruis is gegaan en hierdoor voor ons een vloek. Stel je voor dat je als christen in Iran geboren was, waar de doodstraf staat op het belijden het is de weg van de Kerk door de moet je ook niet kijken naar. Dag beste [...], Bedankt voor de email en het vertrouwen dat je in mij stelt. Ik kan me voorstellen dat je je hiermee hebt bezig gehouden. Sterker nog, de vraag naar het herkennen van Gods leiding in het leven is een veel gestelde vraag

Als christen moet je elke zondag naar de kerk! - Christen

Twee keer naar de kerk. Als je dat beseft ga je met verwachting naar de kerk. Maar als je van een traditie af wilt, dan moet je dat alleen maar doen om die in. Ditzelfde geldt voor het jeugdwerk in de kerk. En - heel belangrijk - je moet met je tijd meegaan. Ik zit in een appgroep met een stel van onze jongeren. Als er eentje jarig is, stuur ik een berichtje. 'Ik kan geen christen zijn zonder de kerk' Het kerkgebouw is niet alleen op de zondagen geopend Kortom en afsluitend, de kerk heeft het een en ander te melden als het gaat om de vraag naar het goede (samen-) leven. Het wordt weer tijd om dat vrijmoedig te zeggen. Je moet inderdaad naar de kerk = de ontmoetingsplaats van Woord en leven, om een goed mens te worden

Hoewel, de wereld misschien wel het idee moet hebben dat er een steekje aan je los zit als je vanuit volle overtuigen christen bent en kerk wil zijn. Verder hoop ik dat we niet opgezadeld worden met een afkortingsnaam waarin allerlei letterkundige spelletjes gespeeld worden Ik heb me een tijd lang ernstig afgevraagd: 'Moet ik niet iets met dat podium, als christen? ' Tot ik bij toeval - maar toeval bestaat natuurlijk niet - de kans kreeg (managementgoeroe, red.)Stephen Covey een paar vragen te stellen. Ik vroeg wat je met je geloof moest doen als je volle zalen trekt. De man is tenslotte Mormoon Die begeleiding vanuit de kerk heeft nut. Onderzoek laat zien dat als je de vrijwillige inzet van kerken door professionals zou laten uitvoeren, dat alleen al voor de stad Rotterdam zo'n 120. Ja, en wat is nou mijn visie? Mijn visie achter dit alles is dat je biddend richting zoekt, dat het leven naar de mens als beeld van God optimaal kan functioneren. Ik leef vanuit de bedoelde schepping in het spanningsveld van de gebrokenheid. Binnen dat spanningsveld vind ik dat die ander de toon, het ritme moet aangeven In deze tekst beschrijven wij waarom wij geloven dat een christen moet Als je de overtuiging van iemand anders als een dwaling ziet, betekent dat natuurlijk ook.

Johannes Zwart (33) heeft een baan als softwareontwikkelaar en is op zondag organist in de kerk. Op zijn werk wil hij getuigen van Christus, maar dat gaat niet vanzelf. Hij vertelt: De laatste jaren wil ik bewuster christen zijn op mijn werk Maar deze negatieve lading, het claimen dat je maar altijd naar de dienst moet komen(en als je dat niet doet, zal je wel weer op de grond liggen) resulteert juist dat ik mij afzet en God wil gaan ontmoeten op mijn manier, niet dat gedwongen en met het vingertje in de lucht Hoed op naar de kerk. Je gaf aanstoot als je zonder sluier verscheen. De vrouw moet haar eigen aard als vrouw bewaren Je talenten inzetten, of je er nu vijf dan wel twee of maar 1 hebt. Je moet ook resultaten boeken, heel tastbaar en meetbaar in cijfers. Naar mijn aanvoelen kan dit enkel op een duurzame manier als je een bepaalde passie nastreeft. Duurzaam ondernemen doe je niet voor het geld op de eerste plaats, maar voor de passie voor een bepaalde bezigheid Als je als christen niet naar de problemen gaat van deze wereld, komen de problemen naar jou toe. De kerk moet mensen niet willen veranderen. Maar mensen moet.

In de meeste kerken is afgesproken dat je alleen aan het avondmaal mag meedoen als je in Jezus en de vergeving gelooft en als je van harte bereid bent je van je zonden af te keren en je naar het goede om te draaien. Je hoeft dus geen 'schoon' mens te zijn (dat is niemand), maar je moet wel je zonden belijden en je ervan afkeren Als je jezelf christen noemt, kun je niet op de PVV stemmen. De kerk moet niet de politiek in, maar telkens de ondergrens benoemen van het menselijk fatsoen, en de christelijke opdracht.

Als christen moet je toch met je tijd mee? Hoe zit dat? Wat

Waarom naar de kerk ? De Bijbel is niet een boek wat je zomaar even van kaft tot kaft leest. Het kan lastig zijn om je weg door de Bijbel te vinden, als je niet weet wat zich wanneer heeft afgespeeld Dat de kerk lijkt op een amateuristisch orkest dat Beethoven speelt en dat je, als je heel goed naar de valse noten luistert, soms iets van Beethoven hoort. Wat ik ook kan zeggen, is dat ik ben gaan inzien dat Gods afwezigheid niet betekent dat Hij niet bestaat Dan kunnen kinderen straks ook de kerk in. En wordt het voor iedereen begrijpelijk. Op 1 of andere manier zijn er nogal wat eisen waaraan je moet voldoen als christen (je moet van zingen houden, graag in grote groepen zijn, sociaal enorm vaardig, graag leren door na te denken ipv door ervaring, etc) Die moet uiteindelijk belangrijker zijn dan de boodschap die je soms meekrijgt vanuit de kerk over homoseksualiteit. Er is nog iets, denkt Smit, wat hem anders maakt dan een heterochristen Ik woon dus sinds augustus in Canada en ga hier naar de Canadian Reformed Church, zelfde als Vrijgemaakt. Hier moeten meisjes/vrouwen verplicht een rok aan naar de kerk. De dominee preekte laatst iets van: als vrouwen een broek aan naar de kerk trekken, zijn ze 'rebellious'. Het mag niet, je moet je mooiste kleren aantrekken naar het huis van God

Teleurgesteld in je kerk of gemeente

zoekt Hij jou weer op. Daarom moet je dan ook alleen God de eer geven, als jij als christen volhardt. ZEE VA JE VEIG Zodra je met je nieuwe levensweg als christen begint, komt de duivel (een werkelijk bestaande vijand!) om te proberen jou daarvan af te houden en je groei te blokkeren. Een tactiek, die hij daarvoor gebruikt, is twijfel zaaien ove Wel was daar (in elk geval van de school zelf uit) tolerantie voor het feit dat wij niet naar de kerk gingen (behalve de verplichte 2x per jaar). Uiteraard mocht het geloof niet openlijk in twijfel worden getrokken, maar dat lijkt me vanzelfsprekend als je voor zo'n school kiest

Waarom zou je naar de kerk gaan? - EO Visi

1) Hoe moet ik leven als christen? Kijk niet langer door een spiegel naar jezelf, maar kijk door een venster, wees gericht op God en de ander. 2) Hoe kunnen we groeien als christen? Door bewust te zijn van Gods onvoorwaardelijke liefde en vanuit deze liefde ook gericht te zijn op de ander Als je jezelf christen noemt, kun je niet op de PVV stemmen. Dat zijn grote en vooral onverzoenlijke woorden, voor iemand die net een jaar bezig is zich met het christendom te verbinden In de ingevulde vragenlijsten die ik heb teruggekregen werd ook regelmatig gesteld: 'Moet het niet gewoon gaan over christen zijn? Je werk is toch niet een aparte afdeling van je leven?' Inmiddels heb ik voor mezelf wat helderder gekregen dat het inderdaad nodig is om te expliciteren vanuit welk perspectief je naar het thema 'Christen. 7 miljard mensen zich christen noemen, bijna een-derde van de De kerk moet veranderen Een bulderende dominee die vertelt dat je naar de hel gaat als je een.

Heb je als christen een eigen manier om na te denken over

Want als je werkelijk de Kerk binnen je draagt en de taak hebt het Evangelie te verkondigen, hoeveel meer ben je dan wel niet aan Christus schatplichtig en hoeveel strenger zal het Oordeel dan wel niet voor je zijn als je vervolgens kwaad verricht? Van wie veel ontvangt zal immers veel gevraagd worden. 2 Waarvoor kom je in de kerk? Lieve mensen, óók om déze dingen te horen. Om die te hóren in de wereld van vandáág. Waarin wij als kerk de mácht kwijt zijn, en we niet zoveel meer in de melk te brokkelen hebben. Waarin we niet meer kunnen zeggen: Iedereen moet naar ons luisteren

Reportage De opmars van de Pinkstergemeente Binnen de pinksterkerk is het geen schande als je zondagochtend met een kater naar de preek komt. Terwijl conventionele christelijke kerken leeglopen, sluiten - ook in Nederland - opvallend veel mensen zich aan bij de pinksterbeweging Als je daaraan meedoet, is het goed om je voor te bereiden. Nee, niet omdat je dan even extra goed christen moet zijn. Je zou elke week de maaltijd moeten kunnen vieren Blog over christen-zijn anno nu, en kerk-zijn in de toekomst. 'Later vertelde je mij: 'Als ik appels wil, ga ik naar de groenteboer - moet je ark. 6 reacties op Wat krijg je als een feministische atheïst meeneemt naar de kerk? Pingback: Dus de rechtvaardige moet leven en de goddeloze moet dood? Pingback: Het beste van 2015! #jaarlijstje - Alain Verhei Dat is de correctieve fase. Maar die fase is tijdelijk, de kerk moet onderweg zijn naar het normatieve model, namelijk dat de hele gemeenschap deelneemt aan de bediening. Als de goddelijke roeping aan allen om zich volledig en met blijdschap in te zetten voor het werk van het Koninkrijk werkelijkheid wordt, zal de gemeenschap tot bloei komen

Welcome to the largest bilingual Reddit community for sharing anything related to the Netherlands: news, sports, humor, culture and questions... Als ouders kinderen van jongs af aan meenemen, leren ze hun een patroon en vormen ze het geweten. Het naar de kerk gaan is geen discussiepunt. Kerkgang is niet afhankelijk van onze behoefte, maar hoort erbij voor een christen. Omdat de Heere Zich in Zijn huis via de Evangelieverkondiging bekendmaakt. Moeilijke gedeelten En die moeilijke. Je hoort steeds meer geluiden van christenen die iets met Israël hebben, dat ze - geconfronteerd met de antisemitische geschiedenis van de kerk en beseffend in hoeverre de kerk van het Jodendom is verwijderd - besluiten een soort 'terugkeer' naar het Jodendom te maken Daarom wil hij leven naar Gods wil. Als je als christen je goed gedraagt, brengt dit vaak mee dat het Woord van God ook in een positief licht te staan. Dit is een boodschap die voor vandaag net zo geldt. Je eert God als je de mensen om je heen het goede laat zien. Als christen kun je door je daden laten zien dat Gods woord en Christus redding.

Als christenen zich inderdaad ver moeten houden van ongelovigen, dan zou je verwachten dat Paulus iets zou zeggen als: het huwelijk tussen een christen en een niet-christen is ongeldig. Of het 'besmet' de christen met de goddeloosheid van de niet-christen Evangelische Kerken; Organisaties & Artiesten; Agenda. Activiteit toevoege

Wanneer je als reguliere kerkganger , voor een huwelijk of als toerist een kerk binnenkomt in het buitenland of in je eigen buurt, doe je er dus goed aan de kledingregels in acht te nemen. De reden van al deze regels zijn van verschillende aard. Om te beginnen is het gewoon een kwestie van fatsoen ik geloof wel maar mijn ouders niet. ik weet niet hoe ik naar de kerk moet/kan gaan en al helemaal niet elke zondag wat kan ik doen en is het erg als je niet naar de kerk gaat? Beantwoorden Marij 24 Dus, vrouwen, u moet zich in alles naar uw man voegen, zoals de Gemeente zich naar Christus voegt. 25 Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus aan Zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar opofferde De kerk floreerde en de christelijke scholen stonden als een huis. Als die instituten wegvallen, voel je de tijdgeest extra en ben je een stuk kwetsbaarder. De vraag is wat de eigen levensstijl van jou als christen is. De refocultuur is een poging om de tijdgeest buiten de deur te houden

Kerk moet spreken over (on)veiligheid Protestantse Kerk

Refoweb Geloven zonder kerk Refowe

In de eerste plaats vergeet je dan, dat de geloofsopvoeding twee doelen heeft: niet alleen leuk voor nu, maar ook nuttig voor de lange termijn (zie hierboven). En in de tweede plaats moet je niet vergeten, dat in de christelijke kerk de geloofsopvoeding al eeuwenlang een samenwerking is tussen ouders, kerk en school Je moet je als mens altijd naar streven om beter te worden. Met deze 6 kerngedachtes moet de Christen proberen te leven. Als je op die woensdag naar de Kerk.

Christenen.net - Christene

Turnhout Mij is altijd gezegd dat beide personen gedoopt moeten zijn als ze in de kerk willen trouwen. Korinthe was een heidense stad waarin het vast regelmatig moet zijn voorgekomen dat binnen een huwelijk n van de partners tot geloof was gekomen en de ander spontane film en fotografie prijzen. Ik werd verliefd, maar je vraagt naar de bijbelse. Wat moet een Christen doen als hij of zij getrouwd is met iemand die niet gelovig is? met de situatie waarin je je bevindt, maar ook om naar manieren te zoeken. 2. Ga op zoek naar een kerk die bij je past. Het is mogelijk dat je in eerste instantie niet zoveel ziet in dit idee, doordat je een bepaald beeld hebt van 'de kerk'. Maar er zijn kerken in allerlei soorten en maten. Sommige zijn heel laagdrempelig. Geen idee waar je moet beginnen? Vraag advies aan je gespreksleider of een andere christen We gaan hier eens beter naar kijken. Je hoort het nog weleens: Zondags vooraan in de kerk, maar door de week zie je het er niet aan af. Christenen die schijnheilig worden genoemd. Of hypocriet. Ze weten precies te vertellen hoe het allemaal moet in de wereld en hoe mensen zich horen te gedragen

Als je iemand vertelt dat je christen bent kun je de opmerking krijgen: o, jij mag dus niet vloeken, je moet 's zondags naar de kerk, enz. Er zijn mensen die denken dat christen-zijn alles te maken heeft met het houden van geboden Ben je dat alleen als je op zondag in de kerk zit, of ook wanneer je op zaterdag met je vrienden in de kroeg staat. Als je altijd alleen met je ouders naar de kerk moet, snap ik dat het minder. Als je beseft wat er in de kerk gebeurt, wat een wonder is het dan dat we naar de kerk mogen gaan! De Heere laat ons het Woord verkondigen. Hij laat preken dat er genade is voor mensen zoals wij, door de kruisdood van de Heere Jezus Christus Ze wil zo graag weer naar de kerk maar meestal moet ze een dagdeel werken op zondag. Jammer he net dat mensen denken dat je geen lol kan hebben als christen.

De hoofdreden om als christen naar de kerk te gaan is om er God te ontmoeten. Maar je mag er natuurlijk ook als gewone bezoeker binnen. Iedereen is welkom. God kun je op vele manieren ontmoeten in de kerk en in de eucharistie Uiteindelijk zal uit deze gesprekken naar voren komen hoe de dienst eruit moet zien. Samen met de voorganger bepaal je welke teksten en welke muziek er deel van zullen uitmaken. Praktische zaken als je in de kerk trouwt. Alle praktische zaken omtrent de kerkelijke inzegening bespreek je met de koster van de kerk. Zo kun je bijvoorbeeld aan hem. Maar wat Wessel het belangrijkste vindt, is de verantwoordelijkheid die hij draagt als lid van deze kerk. Ik vind dat je als christen niet kunt geloven in toeval. God bestuurt alles en heeft daarmee Zijn plan. Hij heeft er een reden voor en een doel mee gehad dat ik in deze gemeente geboren ben 'De kerk moet geen politiek bedrijven' Op die manier leven we naar de eeuwigheid toe en merk je dat die eeuwigheid hier op aarde al is begonnen. Na hun. Nee, als je ze krijgt, dan moet je bidden en de Here God zal je te hulp komen. In Jacobus 4:7 lezen we verzet u tegen de duivel, dan zal hij voor u vluchten . Het is dus het gevolg van onze onvolmaaktheid , maar de Here God zal ons redden als we bij Hem om hulp roepen

En dus komt in het Nederlands Dagblad elk jaar de diskussie weer naar boven: bezoek je als christen op je vakantie-adres Nederlandstalige kerkdiensten of ga je naar de plaatselijke kerk om daar je internationale broeders en zusters te ontmoeten? It depends. Voor wie dit niet begrijpt: Het hangt er van af. Dat is meteen de belangrijkste reden. Als je dat diep in je ziel bevestigd weet, als je weet dat je op deze manier geliefd wordt, kun je je vrij voelen in de kerk. Dan hoef je niet op zoek naar mensen die ervoor kunnen zorgen dat jij je goed voelt over jezelf Als je als katholiek gescheiden en buiten de Kerk hertrouwd bent of als je je niet in een staat van genade bevindt omdat je voor een doodzonde geen absolutie hebt gevraagd en gekregen, mag je ook niet ter communie gaan

Video: Op je werk moet je gewoon je werk doen - léven in de kerk

Die heeft de afgelopen decennia alles maar goed gevonden. Als je veertig jaar nergens over praat en heel voorzichtig bent uit angst mensen af te stoten, ontstaan er misverstanden. Wat is nog het onderscheid tussen een christen en een niet-christen als alles maar moet kunnen? De kerk moet weer haar morele uitgangspunten durven verkondigen Alles mag, maar niet alles is nuttig. Niets moet, je bent vrij om te doen wat je wilt, maar wees wijs. Dus als je het om een bepaalde reden toch wilt, bidt erover of het in overeenstemming is met de Heilige Geest. Wil je toch een tattoo, dan moet je goed bedenken waarom je het doet, welke motivatie zit erachter 'Kerk moet echt naar jongeren luisteren' Zwaene- poel polste 270 Vlamingen tussen 17 en 31 jaar naar de levensvragen die hen bezighouden. Als ik iets mag. Een van mijn vrienden moet altijd naar de kerk, en daarna naar jv (jongeren vereniging). Via deze jv kend hij dus een hele groep mensen, die ik ook Stort hier je.

Christen maar niet naar de kerk of heel weinig?? - ChristianMatc

Geloven, maar niet in de kerk van nu ~ Creatov

Waarom op zondag naar de kerk? - ChristianMatc

Het is daarnaast ook bangmakerij omdat je in de hel komt als je niet doet wat de kerk/moskee/tempel etc zegt. Mijn collega vond dat alleen vrijgemaakt protestant het echte geloof zou zijn (met toegangskaartje tot de hemel). Maar waar moeten al die mensen die moslim, kathoiek, baptist enz dan zijn naar toe? Net zo is het ook niet vanzelfsprekend dat als je naar de kerk gaat, dat je een christen bent. Het hebben van goede sociale contacten is goed en waarschijnlijk Dat je in de kerk betrouwbare vrienden zult vinden, maar je kunt niet op het geloof van je vrienden de zonden weghalen die tussen jou en God in staat 'Je kunt je afvragen: moet de kerk wel heel groot zijn?' Janneke Stegeman (38) , eerste vrouwelijke Theoloog des Vaderlands in 2016 Als je heel veel hecht aan de cijfers, dan zegt dit iets Vanuit de herrie van de Wallen, de mensenmassa's, de helle lichten, naar binnen in de Oude Kerk. Als de zware toegangsdeur achter je dichtvalt sta je in een heel andere wereld. Hier heerst het donker

Populair: